...pokud máte TRUP V MÍRNÉM PROTINATOČENÍ - není to "CARVING", ale  "STARÁ KROČNÁ TECHNIKA"...           

       

je opět nesmysl, protože

mírné vysunutím vnitřní nohy a boku vpřed  ve fázi vedení oblouku (cca o prsty u nohou)

 je fyziologicky nezbytný pohyb, kterým rozhodně neměníme techniku!  

 

!! Technika =  konkrétní řešení daného pohybového úkolu !!!

Pokud je konkrétní řešení pohybového úkolu tvořeno stejnými pohyby základních segmentů těla, jako u bývalých "KROČNÝCH" a nynějších "CARVINGOVÝCH" oblouků

  jde o shodnou techniku 

 

Důvodem pro mírné předsunutí vnitřní nohy a boku za spádnicí, kdy se gravitace sčítá s odstředivou silou a pánev je nejvíc vkloněna dovnitř, je skutečnost, že jde o přirozený postoj, který člověk zaujme když stojí na svahu. Mírné vysunutí vnitřní nohy je fyziologicky nezbytný pohyb, neboť flexe vnitřní nohy (která jede "výše")  je větší než u vnější = zvětšuje se tlak boty na holeň a flexe je omezena okamžikem, kdy holeň narazí na kost hlezenní. Jediným biomechanickým řešením je  mírné předsunutí vnitřní nohy, nebo radikální přenesení váhy na lyži vnitřní. To druhé se však pro BASE ani RACE skutečně nehodí - viz jiné statě. 

 

Zaměnit tento fyziologicky nezbytný pohyb za  za změnu techniky, je opět diletantství nejhoršího druhu.