...pokud nemáte nohy "BOČNĚ NAPNUTY" není to "CARVING", ale  "STARÁ KROČNÁ TECHNIKA"...       

 

je skutečně nesmysl, protože...

  tím, zda mezi bércem a stehnem "není v bočné rovině žádný úhel"  nebo "nějaký je", 

  rozhodně opět neměníme techniku !   

 

! Technika =  konkrétní řešení daného pohybového úkolu !!!

Pokud je konkrétní řešení pohybového úkolu tvořeno stejnými pohyby základních segmentů těla, jako u bývalých "KROČNÝCH" a nynějších "CARVINGOVÝCH" oblouků

  jde o shodnou techniku 

 

Důvodem pro samostatnou práci bérců  je to, že tuto pohyblivost mají =  proč ji nevyužít, když je to výhodné. Z hlediska historického víme, že velkým problémem jsou transporty velkých hmotností. Mohu-li např. ve vlnovce postavit lyže na hrany bérci, je to podstatně jednodušší než manévrovat s pánví a současně dělat odklon trupu - abych neupadl (nemám tam odstředivé síly). Bérce jsou nejbližší segment ("rychlý") a navíc proti hmotě pánve "malý". Jejich samostatný pohyb nevyžaduje tak velké vklonění pánve a odklon trupu, jako když jejich samostatný pohyb "zakážeme". Stejně je tomu i při řešení chyby ve stabilitě a hlavně -  kompenzace bérci je podstatně rychlejší než hýbat s celou pánví a trupem.

 

Prostě výše uvedený teorém je opět pěkně nepraktický nesmysl používaný

různými autory, kterým chybí základních znalosti z oblastí techniky, biomechaniky, historie...atd.