..pokud máte LYŽE DELŠÍ NEŽ 160 CM, NEMŮŽETE  CARVROVAT....  jen jezdit starou kročnou techniku..    

 

je skutečně už totální nesmysl, protože...

  délkou lyží  rozhodně neměníme techniku ! 

 

Délka lyží a jejich krojení může mít vliv na poloměr oblouku a na to, jak snadno jej lyžař "vykrojí". Jak jsme si již opakovaně řekli:

! Technika =  konkrétní řešení daného pohybového úkolu !!!

Pokud je konkrétní řešení pohybového úkolu tvořeno stejnými pohyby základních segmentů těla, jako u bývalých "KROČNÝCH" a nynějších "CARVINGOVÝCH" oblouků

  jde o shodnou techniku 

 

Je evidentní že:

*   na lyžích kratších (od cca 160-170cm níže) a více "krojených" (cca od R 16m níže)  je snazší zahájit čistě oblouk a snadněji se na nich dělají kratší zavřené oblouky. Je však také evidentní, že střední až delší  otevřené oblouky na dlouhé tratě - jeté v rychlosti - tyto lyže moc "nemilují", protože jako každé carvingové lyže potřebují být dostatečně na hranách, jinak jsou nejisté a  když je s tímhle "R" a v téhle "délce" postavíte rychle na hrany, tak  rychle oblouk zkrátí - což tady nechceme..

*   lyže delší a méně "krojené" (cca kolem R 17-19m)

samozřejmě neumí tak dobře krátké a zavřené oblouky, ale odmění se lyžaři právě úžasnou jistotou v čistě řezaných střeních až delších  otevřených obloucích jetých na  na dlouhé trati a v rychlosti. Jsou také téměř jediným řešením jak na takové trati jet otevřené střední až delší carvingové oblouky v rychlosti a neukličkovat se k smrti, když tu dlouhou trať chcete sjet bez zastavení a "odprásknutí" nohou.

*   lyže kratších (od cca 160-170cm níže) a více "krojené" (cca od R 16m níže) jsou samozřejmě úžasným pomocníkem pro výuku jak začátečníků tak pokročilých lyžařů (tam zvláště pro nácvik čistého přechodu z oblouku do oblouku na větším sklonu svahu), nicméně v obecné poloze je opět

 

výše uvedený teorém pěkný nesmysl používaný

 různými autory, kterým chybí základních znalosti z oblastí techniky, biomechaniky, pedagogiky...atd.

 

neboť "Carvingově" vykrajujeme jak oblouky zavřené, tak otevřené, o malém i velkém poloměru, v malé či velké rychlosti, na menším i větším sklonu svahu a podle toho, jak chceme převážně zatáčet, volíme délku a krojení lyží.

 

Na tenhle nesmysl navazuje úzce i teorém, že

CARVING JSOU POUZE ZAVŘENÉ OBLOUKY, KDY SE LYŽAŘ PERE S ODSTŘEDIVOU SÍLOU,

 zatímco

OTEVŘENÉ DELŠÍ OBLOUKY JETÉ STEJNOU TECHNIKOU V RYCHLOSTI A DOLŮ S KOPCE - CARVING NEJSOU

 

ale tuhle pitomost už doufám není třeba komentovat :)))