CARVINGOVÝ oblouk nakrojíme nejlépe na vnitřní lyži....

 

Z hlediska fyzikálního + biomechanického dosud nikdo nepředložil jediný důkaz,

 proč by se při zahájení na vnitřní měla lyže líp zaříznout…!!!

 

Z hlediska biomechaniky je to dokonce právě naopak…!!!

  • 1)  Mirek nám ve svých příspěvcích (viz sekce „FunCarving – metodika“ z 28.8 ) dokázal, že pokud jedeš po vnitřní -  „můžeš=MUSÍŠ“  se vklonit o 22st.  víc, než na vnější  =>v nejobtížnějším místě (přechod mezi oblouky) zvětšujeme nebezpečné transporty velkých hmotností nad lyžemi. 

  • 2)  Důsledkem Mirkova faktu (1) je to, že *... pokud nepřeneseme váhu v mezi ukončením a zahájením oblouku, ale *... nakrojíme naopak oblouk po vnitřní a na vnější se postavíme až v průběhu vedení či ukončení oblouku, úplně si rozhodíme pracně získanou a opečovávanou dynamickou rovnováhu a dráha těžiště už není plynulá sinusoida ale cosi zubatého a oboje je vážná potíž.

  • 3)  Abychom měli lyže co nejrychleji "dostatečně nahraněny" a  v průběhu oblouku si nerozhodili dynamickou rovnováhu, je optimální přenést váhu mezi ukončením jednoho a zahájením druhého oblouku, tedy v okamžiku kdy těžiště přepadává a lyžař prochází základním sjezdovým postojem.

Proč je výhodné  v BASE  jezdit víc po vnější lyži jsme si už stokrát řekli

   *... větší rezerva v rovnováze

   *... menší transporty velkých hmotností

   *... větší stabilita na palcové hraně než malíkové...)

 

Nakrojíme-li zatáčku na vnitřní, přinese nám to při následujícím přechodu na vnější ve vedení oblouku ( díky rozdílu v osách o 22st.)

  úplné rozhození pracně vyladěné dynamické rovnováhy

a tohle udělá v každém oblouku jen šílenec, nebo ten, koho k tomu přinutí předchozí chyba.

 

Prostě při nakrojení oblouku na vnitřní lyži a následném přechodu na vnější si nejen rozhodíme dynamickou rovnováhu, ale zvětšujeme i transporty velkých hmotností = pokud si chceme uměle vyrobit při zatáčení problémy - je to ta správná cesta! Jenže to my v BASE nechceme !

 

Na závěr je nutno konstatovat, že pro

vrcholné oblouky  FUNcarvingu

ve kterých jede lyžař po vnitřní lyži je naopak nakrojení oblouku po vnitřní vhodné! Jenže tam jede lyžař po vnitřní i v celé fázi vedení a hlavně - FUN už není etapa "základního lyžování", ale vyšší etapa "závodního a extrémního lyžování", kde se úroveň pohybových dovedností lyžařů podstatně liší od BASE !

 

Výše uvedený teorém je opět pěkný nesmysl používaný FUNcarvery zvyklými na nakrojení vnitřní a

různými autory, kterým buď chybí základních znalosti z  biomechanik,y nebo se

tohle zahájeni z FUN pokuší uměle roubovat na BASE.